{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": " Homepage " }
{ "type": "gtmStart" }
Anasayfa > Gizlilik Ve Kullanıcı Sözleşmesi

Gizlilik ve Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI / ÜYE ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ


İş bu kullanım ve satış koşullarında yer alan,
SİTE , ("Carter's") Carters.com.tr
SATICI , Gami Giyim Ticaret Anonim Şirketi


KULLANICI , Siteyi ziyaret eden, üye ve SATICI ile herhangi bir ticari ilişkisi olmayan tüzel kişi
ÜYE , SİTE'ye üyelik formu/Kayıt ol ile üye olan ve/veya SATICI tarafından sunulan ürünleri satın alan gerçek kişiyi,
ÜYE OLMADAN ALIŞVERİŞ YAPAN MÜŞTERİ SATICI ile ticari ilişkisi bulunan tüzel kişi
ÜRÜN/ÜRÜNLER , SİTE'de SATICI tarafından satışa sunulacak ürünleri ifade eder.


KULLANICI KOŞULLARI

KULLANICI, SİTE üzerine telefon/tablet veya bilgisayar yoluyla giriş yapmanız ya da mobil uygulamaya girmeniz halinde bu internet sitesinde ya da mobil uygulamadaki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.


SİTE üzerinde bulunan veya mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile SİTE ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, markası ve diğer markalar, www.Carter's.com.tr veya www.oshkosh.com.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Carter's'ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları SATICI tarafında saklıdır.


KULLANICI, SİTE'yi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla, SİTE'nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm mevzuata, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.


www.Carter's.com.tr, KULLANICI'NIN e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde olan site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini, analiz ederek daha iyi pazarlama ve hizmet verebilmek için yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla iş ortakları ile yani üçüncü parti firmalarla paylaşılabilmektedir. KULLANICI'nın kişisel veriler içermeyen istatistiksel verilerinin işlendiği ve bu işleme işleminin ne amaç ile işlendiği hakkında bilgi alma hakkı olduğunu SATICI ve KULLANICI kabul eder.

, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır.


ÜYE ve ÜYE OLMADAN ALIŞVERİŞ YAPAN MÜŞTERİ KOŞULLARI


ÜYE, SİTE'ye üye olurken verdiği e-posta ve telefon (GSM) bilgilerinin kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince SITE veya SATICI tarafından kendisine satış, pazarlama, reklam, bilgilendirme, indirim, tanıtım vb. içerikli SMS/kısa mesaj, e-posta gönderilmesi ile diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ve bu bilgilerin gönderimi yapan 3. kişilerle ve satıcı iş ortakları ile paylaşılmasına açıkça izin ve onay verdiğini ve ileride ticari elektronik iletiler almaktan vazgeçmesi halinde bu durumu aşağıda belirtilen SATICI adreslerinden herhangi birine bildireceğini kabul ve beyan eder.


ÜYE OLMADAN ALIŞVERİŞ YAPAN MÜŞTERİ, SİTE 'de sipariş oluştururken verdiği isim, soy-isim, adres, posta kodu, il/ilçe bilgisi, e-posta ve telefon (GSM) bilgilerinin kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde SATICI (Gami Giyim Ticaret Anonim Şirketi ()) tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza siparişiniz hakkında bilgi aktarmak için SMS/kısa mesaj, e-posta gönderilmesi ile diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ve bu bilgilerin gönderimi yapan 3. kişilerle ve satıcı iş ortakları ile paylaşılmasına açıkça izin ve onay verdiğini ve ileride ticari elektronik iletiler almaktan vazgeçmesi halinde bu durumu aşağıda belirtilen SATICI adreslerinden herhangi birine bildireceğini kabul ve beyan eder.


ÜYE, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında SİTE VE SATICI nezdindeki her türlü kişisel verilerinin ve alışveriş bilgilerinin satış, pazarlama, reklam, indirim, tanıtım, bilgilendirme, iletişim ve sair ticari amaçlarla kendi bu işbirliğinden vazgeçene kadar kaydedilmesine, saklanmasına, kullanılmasına, işlenmesine, transferine ve satıcının iş ortakları ile paylaşılmasına açıkça izin ve onay verdiğini kabul ve beyan eder.


SİTE, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini, analiz ederek daha iyi pazarlama ve hizmet verebilmek için yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, SİTE ve SATICI müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla SİTE ve SATICI iş ortakları ile yani üçüncü parti firmalarla paylaşılabilmektedir. Üye, üyelik formunda paylaşılan bilgilerinizin SİTE ve SATICI iş ortakları ile paylaşılması kabul ve taahhüt eder.


Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin tarafına bildirilmesini, eksik veya yanlış olması halinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu hususlarda ÜYE, SİTE 'de ve KULLANICI / ÜYE ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 'nde yer alan SATICI adres ve telefon bilgilerini ve/veya iletişim formlarını kullanmak suretiyle SATICI ile iletişime geçebilir.

ÜYE, SİTE 'de ve KULLANICI / ÜYE ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 'nde yer alan SATICI'YA ait adres ve telefon bilgilerini ve/veya iletişim formlarını kullanmak suretiyle bu hususlarda SATICI ile her zaman iletişime geçebilir. Ayrıca Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerle birlikte IP bilgisi, sipariş detay bilgisi, belirli görünürlülüğe sahip olan alışveriş sırasında kullanılarak SSL şifreleme ile bankaya aktarılan bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara bilgi verilecektir.

SATICI, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. ÜYE'nin, SATICI bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra SİTE'yi üye olarak kullanmaya devam etmesi bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.

İş bu SİTE'ye girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan SİTE ve SATICI sorumlu değildir. SİTE ve SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

SATICI, işbu SİTE ve SİTE uzantısında ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

SİTE ve SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

SİTE ya da mobil uygulama SİTE ve SATICI'nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. SİTE ve SATICI, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

SİTE ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, markası ve diğer markalar, www..com.tr veya www.oshkosh.com.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. SATICI burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

SİTE ve SATICI, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır.

GÜVENLİK


SİTE kontrolü altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici güvenlik önlemlerine sahiptir. Güvenli sunucu yazılımımız (SSL) endüstri standardı olup güvenli ticari işlemler için günümüzde mevcut olan en iyi yazılımlar arasında yer almaktadır. Bu yazılım, kredi kartı numarası, isim ve adres dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi şifrelemekte ve bu bilgiler Internet üzerinde dolaşımda iken okunmasını engellemektedir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, SİTE'den alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla yukarda belirtilen şekillerde şifrelenmekte ve hiçbir şekilde SİTE veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin SİTE ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

İLETİŞİM ve KAMPANYA BİLGİLENDİRME

İşbu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi'nin onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde SATICI tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza SİTE üzerinde sunulan ürünlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz.

SİTE veya SATICI ve 'dan gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan 'Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.' linkine tıklayarak günlük e-posta gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz.

GAMİ GİYİM TİCARET A.Ş

Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka E Blok Kat:18 No:58


E-mail : iletisim@minicotex.com

Müşteri Hizmetleri Numarası: 0 (850) 210 60 90